Onze dienstverlening

Tijdelijke ondersteuning
GL Advisory biedt diensten op het gebied van:

 • Financiële administratie
 • Interim management (controller / hoofd administratie)
 • Begrotings- en jaarrekeningtrajecten
 • Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Beter inzicht in uw financiële situatie

Samen met u kijken we door de cijfers van uw onderneming heen en juist daar zit onze meerwaarde voor u en uw onderneming. We geven u beter inzicht in het financiële reilen en zeilen en de vooruitzichten van uw onderneming. We zoeken naar mogelijkheden om de efficiency van de administratieve organisatie te verbeteren en, indien mogelijk, de rentabiliteit van uw onderneming te verhogen door strategische keuzes voor te stellen.

Regelmatig persoonlijk contact

Natuurlijk zijn de controle van de financiële cijfers en het samenstellen van de jaarrekening aspecten van onze dienstverlening die jaarlijks terugkeren, maar wij geven daar wel onze eigen invulling aan. Zo hebben wij regelmatig contact met u. Dat kan zijn om de maand- of kwartaalcijfers door te spreken, maar het gebeurt veel vaker dat wiju spreken over uw onderneming en alles wat daarmee samenhangt.

Meerwaarde

Wij signaleren eventuele tekortkomingen in uw administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing en adviseren u over concrete en direct toepasbare verbeteringen. Ook kijken wij naar de wijze waarop u uw onderneming beheer(s)t en zoeken wij naar aanknopingspunten voor een tastbare meerwaarde van onze werkzaamheden.

Onze diensten

 • Samenstellen, beoordelen en controleren jaarrekening
 • Voeren financiële administratie
 • Opstellen en ontwikkelen direct toepasbare management- en stuurinformatie
 • Tussentijdse cijfers
 • Begrotingen en prognoses
 • Advisering interne beheersing en administratieve organisatie
 • Interim financiële manager
 • Due diligence onderzoek
 • Business monitor
 • Ondernemingsfinanciering

GL Advisory hanteert voor al haar werkzaamheden algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn hier te vinden.